WAŻNY KOMUNIKAT
    W dniu 06.10.2019r. nie będzie możliwości zapisu na Biegi Młodzieżowe oraz Bieg Przedszkolaków. 39. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza 06.10.2019 Kalisz     

Aktualności

KOMUNIKAT - Bieg główny podzał nagród.

[ 2017-09-25 ]

KOMUNIKAT
Organizator XXXVII Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza przewidział w biegu głównym następujący podział nagród:

NAGRODY FINANSOWE
w klasyfikacji generalnej mężczyzn
1 miejsce 1.000 zł
2 miejsce 600 zł
3 miejsce 500 zł
4 miejsce 400 zł
5 miejsce 300 zł
6 miejsce 200 zł

w klasyfikacji generalnej kobiet
1 miejsce 1.000 zł
2 miejsce 600 zł
3 miejsce 500 zł
4 miejsce 400 zł
5 miejsce 300 zł
6 miejsce 200 zł

Puchary przewidziane są dla sześciu pierwszych osób w klasyfikacji generalnej (mężczyzn i kobiet)

UWAGA: w przypadku, gdyby bieg ukończyło mniej ni ż 6 kobiet, organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozdysponowania nagród finansowych wśród pozostałych uczestników biegu w formie niespodzianki.

NAGRODY RZECZOWE
Puchary przewidziane są dla trzech pierwszych osób w każdej kategorii wiekowej (mężczyzn i kobiet)
Mężczyźni – PUCHARY Kobiety n - PUCHARY
M 16 (16-19 lat) - miejsca 1 – 3 K 16 (16-19 lat) - miejsca 1 – 3
M 20 (20-29 lat) - miejsca 1 – 3 K 20 (20-29 lat) - miejsca 1 – 3
M 30 (30-39 lat) - miejsca 1 – 3 K 30 (30-39 lat) - miejsca 1 – 3
M 40 (40-49 lat) - miejsca 1 – 3 K 40 (40-49 lat) - miejsca 1 – 3
M 50 (50-59 lat) - miejsca 1 – 3 K 50 (50-59 lat) - miejsca 1 – 3
M 60 (60-69 lat) - miejsca 1 – 3 K 60 (60-69 lat) - miejsca 1 – 3
M 70 (70lat i więcej) - miejsca 1 – 3 K 70 (70 lat i więcej) - miejsca 1 – 3

Dodatkowo przewidziany jest puchar dla najlepszej Kaliszanki i Kaliszanina.

Ponadto Organizator przewiduje rozlosowanie nagród rzeczowych ufundowanych przez Miasto Kalisz, Organizatora biegu i sponsorów wśród wszystkich startujących zawodników.