WAŻNY KOMUNIKAT
    W dniu 06.10.2019r. nie będzie możliwości zapisu na Biegi Młodzieżowe oraz Bieg Przedszkolaków. 39. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza 06.10.2019 Kalisz     

Aktualności

KOMUNIKAT - Regulamin losowania nagród biegu głównego.

[ 2017-09-25 ]

Komunikat
Regulamin losowania nagród wśród uczestników biegu głównego na 10 km podczas XXXVII Międzynarodowego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA w dniu 01 października 2017 roku

1.W losowaniu nagród może wziąć udział każdy uczestnik biegu głównego.
2. Kupony, uprawniające do udziału w losowaniu nagród, zostaną przygotowane przez Organizatora biegu głównego i umieszczone w urnie do losowania.
3. Kupony do losowania zostaną oznaczone numerami przypisanymi do numerów startowych biegaczy.
4. Losowanie nagród odbędzie się na Pl. Bogusławskiego przed Teatrem po zakończeniu biegu głównego na 10 km, w czasie wyznaczonym przez organizatorów, co uzależnione będzie od przebiegu sportowych zmagań.
5. O przybliżonym terminie losowania informować będzie spiker.
6. Po każdym z poszczególnych losowań spiker wyczyta imię i nazwisko oraz nr startowy osoby, która ma otrzymać nagrodę, powtarzając tę informację po około 10 sekundach. Jeśli po trzykrotnym wyczytaniu przez spikera osoba ta nie zgłosi się po nagrodę, nagroda będzie podlegać ponownemu losowaniu.
7. Kupon osoby, która nie zgłosiła się po wylosowaną nagrodę, nie bierze udziału w kolejnych losowaniach.
8. Każdy z uczestników biegu głównego na 10 km może zostać posiadaczem tylko jednej nagrody.
9. Organizatorzy mogą zażądać od osoby, która wylosowała nagrodę, dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu, nagroda nie zostanie wydana, a jej losowanie odbędzie się ponownie wśród pozostałych zawodników.
10. Ostateczna interpretacja tego regulaminu należy do organizatorów XXXVII Międzynarodowego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA.